FAS2240

FAS2240

FAS2240
Live Preivew

12.12.2011 FAS2240 wsparcie dla dysków SSD, w kontekście wysokiej wydajności