Oferta

Oferta

Systemy Kopii Zapasowych

Nowoczesne systemy kopii zapasowych, zintegrowane z bibliotekami taśmowym i urządzeniami duplikacyjnymi.

Systemy Wysokiej Dostępności

Oferujemy rozwiązania dla krytycznych aplikacji. Stosujemy metodę oprogramowania klastrowego utrzymania sprawności systemu.

Sieci lokalne i bezprzewodowe

Systemy szybkich i dobrze zabezpieczonych sieci lokalnych i bezprzewodowych spełniających najwyższe standardy.

Pamięci Masowe

Szybkie i wydajne nośniki danych SSD/flash, zapewniające bezpieczeństwo i dynamiczny przesył informacji.

Wirtualizacja

Wirtualizacja pozwala na uproszczenie procesu zarządzania obszarami IT oraz zmniejsza ilość niezbędnego sprzętu.

Archiwizacja Danych

Bezpieczne i sprawne systemy archiwizujące. Stosujemy mechanizm replikacji czyli synchronizację informacji.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Oferujemy systemy detekcji i zarządzania podatnościami w środowiskach IT.

Systemy monitorowania

Stosujemy nowoczesne systemy monitorowania, kontroli oraz rejestracji ruchu sieciowego i użytkowników.

Systemy przechowywania zasobów cyfrowych

Oferujemy rozbudowane repozytoria treści cyfrowych pozwalające na centralne zarządzanie treściami.

Systemy udostępniania

Stworzyliśmy system E-programy pozwalający na optymalizację i zarządzanie zasobami uczelni.

Usługi IT

Projektujemy systemy IT dopasowane do klienta oraz przebudowujemy istniejące systemy w ramach optymalizacji.

Usługi serwisowe i outsourcingowe

Oferujemy także usługi serwisowe i outsourcingowe w ramach obsługi systemów IT.